Vask av arbeidstøy

Tøyet blir sortert og kontrollert for hånd.

Mange kunder har satt fokus på hva det koster å vaske f. eks en kjeledress. Vi vet at administrasjonskostnadene ved innkjøp av arbeidstøy ofte overstiger kostnadene for å holde tøyet rent. Vi reduserer kundens innkjøpskostnader til et minimum.

Foruten å holde tøyet rent, holder vi det også i orden med vår sytjeneste. Det er god økonomi i godt vedlikehold!

Solvask tekstiladministrasjon

Vi tilbyr full tekstiladministrasjon som betyr tilpasning og navnemerking av arbeidstøyet. I tillegg kan vi påføre alt tøy en identifikasjon i form av en strekkode eller databrikke som gjør at vi til enhver tid vet status på kundens tekstilbeholdning.

Hva menes med dette?

  • Vi har til enhver tid oversikt over tøybeholdningen.
  • Vi vet hvilke plagg som er ute av sirkulasjon eller er forsvunnet.
  • Vi kan merke med permanent navnemerking, garderobe, skap, hylle etc.
  • Vi kan legge tøyet direkte i garderoben der dette finnes.
  • Vi kan forestå kvalitetskontroll og kassasjon.
  • Vi kan sette inn nytt tøy etter behov.
  • Etter avtale med kunden lager vi oversiktelige rapporter som viser beholdning, innkjøp, svinn, kassasjon o.l.
  • Kunden senker sine kostnader, og får et bedre produkt til en lavere pris!

Besøksadresse:
Rosenkrantzgt. 89
3018 Drammen

Telefon: 32 83 19 85
Telefaks: 32 83 19 86

Postadresse:
Postboks 2114 Strømsø
3003 Drammen

Org.nr.: NO 959 070 830 MVA

Kontaktpersoner:
Driftssjef:
Ole Ronny Hansen
Tlf: 32 83 19 85

Markedsansvarlig:
Erik Bekken
Tlf: 971 64 577

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt