Matteservice

Smuss bør holde seg utendørs der det hører hjemme. Hvis ikke, bør det stoppes ved inngangen. Dette sørger våre matter for. Mattene blir byttet etter avtale, og det er miljøet den ligger i som bestemmer hvor ofte den må byttes. Man oppnår bedre innemiljø, og reduserer vedlikeholds- og renholdskostnadene med en matte fra oss.
 

ArbeidsklærYrkesklær service

Mange kunder har satt fokus på hva det koster å vaske f. eks en kjeledress. Vi vet at administrasjonskostnadene ved innkjøp av arbeidstøy ofte overstiger kostnadene for å holde tøyet rent.
Vi reduserer kundens innkjøpskostnader til et minimum.

Foruten å holde tøyet rent, holder vi det også i orden med vårsytjeneste.
Det er god økonomi i godt vedlikehold!

Moppeservice

De fleste bedrifter har ikke egnet utstyr for vasking av mopper og for mange blir dette et problem. Vår moppeservice sørger for at kundene til en hver tid har rene mopper til riktig tid på riktig sted.

 

Velkommen til SOLVASK!

SOLVASK er et moderne industrivaskeri beliggende på Landfalløya, rett utenfor Drammen sentrum.
Vi tilbyr vask av yrkesklær, salg og utleie av yrkesklær, og ikke minst utleie av matter og
mopper. Bedriften har en moderne maskinpark og dyktige medarbeidere.
Dette sikrer et produkt av høy kvalitet.

Kostnadsbesparende Dårlig vask og vedlikehold bidrar til nyanskaffelse og dyre løsninger

MatteserviceMatter med logoen din Med våre logomatter er det ingen grunn til å ta feil dør.

Klart når du trenger det Klart når du trenger det Vår hente-bringe service gjør at du til enhver tid har det du trenger.

Klart til bruk Med vår moppeservice har du alltid rent verktøy.

Besøksadresse:
Rosenkrantzgt. 89
3018 Drammen

Telefon: 32 83 19 85
Telefaks: 32 83 19 86

Postadresse:
Postboks 2114 Strømsø
3003 Drammen

Org.nr.: NO 959 070 830 MVA

Kontaktpersoner:
Driftssjef:
Ole Ronny Hansen
Tlf: 32 83 19 85

Markedsansvarlig:
Erik Bekken
Tlf: 971 64 577

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt